اهمیت تست پاپ اسمیر برای خانم ها

تست پاپ که نام خود را از دکتر جورج پاپانیکولو گرفته است، آزمایشى است براى
تشخیص سرطان دهانه رحم. جهت انجام این تست پزشک مقادیرى از سلول هاى دهانه رحم را
برداشته و داخل لوله آزمایش براى آزمایشگاه مى فرستد.

معاینه Pelvic یا داخل لگن چیست ؟
این معاینه توسط پزشک و به جهت مشاهده ناهنجارى ها و بیمارى ها و موارد غیرطبیعى در
ناحیه داخلى لگن است یا چنانچه فردى در خود احساس غیرطبیعى داشته باشد از طریق این
معاینه اندازه تخمدان ها و رحم و معاینه بافت هاى آنها انجام مى شود، ولى الزاماً
با هر بار معاینه پزشک تست پاپ را نمى دهد.

چه کسانى باید تست پاپ را انجام دهند ؟
زنان پس از سن ۱۸ سالگى چنانچه ازدواج کرده باشند و یا چنانچه فاکتور ریسک در
خانواده آنها وجود داشته باشد و یا چنانچه تغییراتى در خود احساس کنند.

براى آمادگى این آزمایش چه باید کرد ؟
بهترین زمان جهت این آزمایش در زنان قبل از سن یائسگى در اواسط پریود ماهانه است و
در زمان این آزمایش از هر عملى که مانع تشخیص درست یا مخدوش شدن نمونه بردارى صحیح
مى شود، باید اجتناب کرد. در ضمن چنانچه کاندیداى تست پاپ هستید، نباید از دوش
واژنى و یا ژل و یا داروهاى (مصرف خارجى) از یکى دو روز قبل استفاده کنید.

تست پاپ چقدر صحیح است؟
مانند تمام تست هاى آزمایشگاهى جواب این آزمایش نیز صددرصد صحیح نیست و مى تواند
تغییرات قبل از سرطان شدن یا تغییرات سرطانى را نشان ندهد. گرفتن تست پاپ به طور
مکرر و منظم الزامى است، زیرا خطر اشتباهات را پایین مى آورد.

چند وقت یک بار باید تست پاپ داد ؟
سال ها به خانم هاى جوان توصیه مى شد که سالى یک بار این تست را انجام دهند و
چنانچه موارد غیرطبیعى و مشکوک مشاهده مى شد، تست ها را زودتر باید تکرار مى کردند.
ولى در حال حاضر به خانم هایى که براى سه مرتبه پشت سر هم جواب تست سالم داشته
باشند، توصیه مى شود که هر سه سال یک بار تست را تکرار کنند. باید توجه داشت که چهل
درصد مرگ ومیرهاى سرطان دهانه رحم در بین زنان ۶۵ سال به بالا است. علت آن این است
که زنان در این سن و سال مسن تر هستند و از انجام این تست اکراه دارند. به علاوه از
پزشک خود نیز شرمنده هستند و خود پزشک نیز تمایلى نشان نمى دهد.
خانم هایى که دستگاه تناسلى داخلى آنها طى عمل جراحى به نام هیسترکتومى
Hysterectomy برداشته شده است، احتیاجى به تست پاپ مرتب و مکرر ندارند مگر اینکه
قبلاً سرطان دهانه رحم داشته باشند که در آن صورت باید این تست ها مرتباً تکرار
شوند.
ارسال شده در دسته‌بندی نشده| 2:39 am |  | پاسخ دهید: